Branninstruks

/leietakerservice/brannvern/branninstruks?iid=6573442&pid=OFB-OFB_Article-Images.Obos-SimpleImage-Image&r_n_d=636034_

For å minimere risikoen for brann er det viktig at alle gjør seg kjent med nødutganger, brannslukningsutstyr og manuelle meldere.


VED ETTHVERT BRANNTILLØP SKAL DU:
 

Varsle: Dersom brannalarmen ikke høres, utløs manuell melder og ring til brannvesen. 

Redde: Mennesker utsatt for fare. 

Slukke: Hvis mulig, forsøk å slukke med nærmeste brannslukkningsutstyr. Hvis ikke: lukk dørene. 

Rømme: Evakuer bygningen, bruk nærmeste rømningsvei. Gå til samleplass foran hovedinngangen. 

Heisen: Må ikke brukes!

Hjelpe: Bistå ansvarlig personell. Veilede brannvesenet.

 
Du skal gjøre deg kjent med følgende:

 • Plassering av nærmeste telefon 
 • Brannalarmanlegg 
 • Rømningsveier 
 • Plassering av nærmeste håndslukkerapparat eller brannslange
   

Hvis brann oppstår på din arbeidsplass:

 • Slukk hvis mulig, men ikke sett deg selv i fare 
 • Hvis brannalarm ikke høres, utløs nærmeste manuelle melder 
 • Undersøk om det er folk i rommet - evakuer rommet 
 • Steng døra til brannrommet 
 • Forlat bygningen og gå ut på gata 
 • Heiser skal ikke benyttes ved brann/brannalarm 
 • Det er ikke tillatt å gå inn i bygningen før brannvesenet har gitt tillatelse
   

De som betjener publikum har ansvaret for å organisere rømning for disse.

 • Personer som arbeider med, og har ansvaret for gass, stråling, strøm og væsker må være tilstede for å ta nødvendige forhåndsregler, bl.a. orientere slukkemannskaper.
   
 • Ved brann skal brannvesenet varsles straks på tlf. 110 i tillegg til at brannalarmanlegget har automatisk overføring av alarmen til brannvesenet