Profiliering og skilting

Her finner du noen kjøreregler for innnvendig og utvendig skilting på eiendommen du leier.

Skilter på fasaden til Tveita SenterAll skilting og reklame utvendig og på eksisterende skiltsystem i byggene må godkjennes av oss som utleier før arbeidene eller tiltakene starter.  

Som leietaker har du ansvar for å legge frem tegninger og foto som viser plassering og omfang, samt utforming, farge med mere.

I tillegg må du innhente godkjennelse fra offentlige myndigheter hvis det er påkrevet.

Kostnader forbundet med skilting og reklame, samt kostnadene med å ta ned / reparere eventuelle skader som følge av ditt tiltak, dekkes også av deg som er leietaker.