Våre driftstjenester

Trenger du hjelp til drift og vedlikehold av fast eiendom? Da kan OBOS Eiendomsdrift og Gårdpass hjelpe deg!

    
OBOS EIENDOMSDRIFT:

OBOS Eiendomsdrifte er et selskap i OBOS-gruppen, som har ansvar for den daglige drift av alle eiendommer i OBOS Foretningsbyggs portefølje. 

Våre medarbeidere har en god og riktig faglig kompetanse, samt en kunde- og servicerettet innstilling. Vi har også profesjonalisert innkjøp av eksterne tjenester innen eiendomsdrift. 

Dette gjelder for eksempel:

 • Renhold
 • Vakthold og sikkerhet
 • Renovasjon
 • Vedlikehold og service av tekniske anlegg
 • Snøbrøyting
 • Maskinell feiing m.m.

Vaktmestertjenesten utføres av egne ansatte, noe som gjør at vi kan tilby 24 timers beredskapsvakt. 

Selskapet har også stor fokus på opplæring og rutiner knyttet til energi og miljø, og vi tar oppdrag for boligselskaper, institusjoner og private bedrifter.

GÅRDPASS

OBOS eier også selskapet Gårdpass som er en av de største og eldste bedriftene innen eiendomsservice i Oslo og Akershus. 

Våre ansatte i Gårdpass løser vaktmester og vedlikeholdsoppgaver for de fleste virksomheter:

 • Vaktmestertjenester
 • Containetutleie
 • Snørydding, strøing og salting.
 • Feiing, spyling utendørs.
 • Rengjøring av parkeringshus.
 • Vedlikehold av veier og plasser (asfaltering, oppmerking).
 • Anleggsgartner tjenester.
 • Grønt vedlikehold.


Les mer:
 På Gårdpass egne nettsider