Om oss

OBOS Forretningsbygg AS er et av Norges største eiendomsselskap og driver med utleie og utvikling av næringseiendommer.

OBOS Forretningsbygg er en av landets største eiendomsbesittere med over 550.000 kvm fordelt på kontor-/næringslokaler, kjøpesentre, hoteller og garasjeanlegg.

Våre eiendommer ligger i Osloregionen, Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg er OBOS Forretningsbygg en betydelig eier i eiendomsselskaper med eiendommer i andre deler av landet.

Selskapsstruktur

OBOS Forretningsbygg er et heleid datterselskap av OBOS. OBOS har som visjon å være landets største og ledende boligselskap og har bl.a. som forretningside at de skal skaffe medlemmene best mulige tilbud ved å kombinere flere forretningsområder, blant annet drift og utvikling av næringseiendommer.

OBOS Forretningsbyggs satsing på eiendomsmarkedet er en del av den langsiktige kapitalforvaltningen, og OBOS Forretningsbygg eier flere datterselskaper. Blant annet OBOS Eiendomsdrift, Gårdpass samt en rekke eiendomsaksjeselskaper.

Forretningsidé og Verdier

Vi skal befeste vår posisjon som et av Norges største selskaper innen næringseiendom, og vår virksomhet skal bidra til at OBOS-konsernet når sine overordnede mål. I egen regi eller i samarbeide med andre skal vi skape merverdier gjennom utvikling, forvaltning, kjøp og salg av fast eiendom i de nordiske landene.

Satsingsområder for eiendomsinvesteringer:

  • Kontorbygg
  • Undervisningsbygg
  • Kjøpesentre
  • Boliger
  • Hotell


 Dette visste du kanskje ikke om et av Norges største eiendomsselskap?

 

 Tall og fakta om OFB. Faksimile hentet fra eiendomsmagasinet Areal, nr. 1, 2014Tall og fakta om OFB. Faksimile hentet fra eiendomsmagasinet Areal, nr. 1, 2014Tall og fakta om OFB. Faksimile hentet fra eiendomsmagasinet Areal, nr. 1, 2014