Omstrukturering i sentergruppen – vi styrker markedsarbeidet!

I fjor ble det besluttet å omprofilere OBOS-sentrene i Oslo. Sommerfuglen fløy sin vei og OBOS logoen fant veien til senteret. I den forbindelse har det også blitt foretatt en omstrukturering i sentergruppen.

Fra venstre: Ingjerd G. Kristiansen, Hege Hjelmstadstuen, Marianne Vernan, Cathinka S. Wettergreen

Tidligere har markedskoordinatorene på våre største sentre sittet på hvert sitt senter sammen med senterleder,
men nå flytter markedskoordinatorene til hovedkontoret på Hammersborg torg.
Det har derfor blitt opprettet en markedspool for sentergruppen bestående av tre markedskoordinatorer og en markedsansvarlig.

Styrke sentrenes markedsføring

Målet er styrke sentrenes markedsføring, samkjøre, effektivisere og strukturere markedsføring og aktiviteter slik at vi står bedre rustet til å møte de utfordringer og muligheter senterfremtiden vil bringe.

Markedspoolen for sentergruppen vil også jobbe tettere med OBOS sin digitale avdeling, markeds- og kommunikasjonsavdeling samt medlemsavdelingen for å skape synergier fra konsernet
i større grad enn tidligere. Dette blir enklere når den fysiske avstanden ikke blir så stor. Mer informasjon om kampanjer og resultater skal også etter hvert komme dere leietakere til gode i enda større grad.

Tettere dialog med leietakere

Med denne omstruktureringen skal senterleder i større grad få frigjort tid til å ha tettere dialog med våre leietakere, i tillegg til å ha større fokus på fellesarealer og aktiviteter/arrangementer, service, butikkmiks og optimalisering av de konsepter vi har på sentrene i samarbeid 

med eiendomssjef og dir. kjøpesenter. Et enda tettere og omfattende samarbeid med lokale lag og foreninger vil også i større grad oppta senterleders hverdag da nærmiljøet er svært viktig for OBOS og sentrene våre.

Senterleder vil fysisk sitte på senteret, mens markedsansvarlig og markedskoordinatorer vil ha fast plass på hovedkontoret. Det er sikkert noen som vil savne «sin» markedskoordinator, men vi kan love at de fra tid til annen ta seg en runde rundt.  

Da gleder vi oss til et spennende 2018!

 

20.03.2018