Freserveien 1, Kværnerbyen

Kontorlokaler, Oslo


5 4
5 4

Antall etasjer

12

Areal

30 000 m²

Type

Kontorlokaler

OBOS eierandel

100 %

Om eiendommen

Bygget vil bestå av tre sammenhengende bygg, slik at det kan bli en trinnvis utbygging, og plasseringen vil gi en veldig god profilering mot hovedveinettet mot sentrum. Lokalene vil fungere godt for stor enbruker eller større flerbrukere.

Mer om eiendommen

Ta kontakt for mer informasjon